ලෝකේ තියන හොඳම ජොබ් එක ගැන කියන්නයි යන්නේ……

මේ රස්සාවේ නම තමයි චෙන්ග්දු පැම්බෙසෙඩර්..මේක පැන්ඩාවරුන්ට ආදරය කරන අය උදෙසාම වෙන්වෙච්ච රැකියාවක්..ලෝකයේ ඕනෑම පැන්ඩා රසිකයෙක්ට මේ රැකියාව විවෘතයි.මේ පැන්ඩාවරුන්ගේ වර්ධන අවධියේ ඉඳලා ආදරයෙන් මොවුන්ව රැක බලාගන්න තමයි තියෙන්නේ.චිනයේ තමයි මේ රැකියාව තියෙන්නේ..හොඳ අධ්‍යනයක් සිදු කොට තිබීම මෙම රැකියාවට අවශ්‍ය කරනම සුදුසුකමක්…ඉතින් මේ වගේ කෙළි දොලින් මේ ආදරණිය සතුන් සමඟ ගත කරන්න ලැබෙන මේ වගේ ජොබ් එකකට කවුද අකමැති…

Share this post with your friends!