මේ සෙල්ලම් බඩු වලින් කියන කතාව නම් දැනගන්නම වටිනවා………

පුංචි ළමයි හැමෝම වගේ ළඟ සෙල්ලම් බඩු තියෙනවානේ..ළමයෙක් ළඟ තියෙන සෙල්ලම් බඩු වලින් එයා ඉන්න පරිසරය, එයාගෙඔ දෙමාපියන්ගේ වටපිටාව,එයාගේ පවුල ගැන බොහෝ දේවල් කියන්න පුළුවන්.ගාබ්‍රියෙල් කියන ඡයාරූප ශිල්පියා මේ ගැන සිතලා මෙවැනි අවස්ථා ඡායාරූපකරණයට නඟා තිබෙනවා.මෙයාට ඔහු නම් තබා ඇත්තේ “සෙල්ලම් බඩු කථා” කියලා.ධනවත් පවුල් වල ළමයින් සමඟ සෙල්ලමට එක්වීමට කාලයක් වැය වුවත් අප්‍රිකාව වැනි දුප්පත් රටවල ළමයි සමඟ එකතුව සෙල්ලම් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත නොවන බවත් ඔහු පැවසුවා…කෙසේ වෙතත් ඔහු එකතු කොට ගත් ඡායාරූප නම් සැබැවින්ම අපූරුයි..

Chiwa-Mwafulirwa-Malawi-1024x1024

Jaqueline-Amelie-J.Rivera-Manila-philippines-01-1024x1024

Ryan-SudAfrica-1024x1024

Tangawizi-Kenya-1024x1024

toy-stories-gabriele-galimberti-4

toy-stories-gabriele-galimberti-6

toy-stories-gabriele-galimberti-9

toy-stories-gabriele-galimberti-11

toy-stories-gabriele-galimberti-15

toy-stories-gabriele-galimberti-17

toy-stories-gabriele-galimberti-19

Tyra-Sweden-1024x1024

Watcharapon-Bangkok-1024x1024

Share this post with your friends!