මේ මාස 14 බබා මොකටද හිනා වෙන්නේ කියලා බලන්න…

ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායමක් ඇවිත් සුළු සුළු උපකරණ භාවිතා කරලා මේ පොඩ්ඩව මුලින් බේරා ගැනීමට උත්සාහා කරනවා.ඕනැම දෙමාපියෙක් බය නොවි තියෙයිද තමන්ගේ හයක් හතරක් නොතේරේන දරුවා කාර් රථයේ ලොක් වුනාම..මේ පුංචි පැටියා එයාවත් දන්නේ නැතුව තමයි මේ විදියට කාර් රථය ඇතුලේ ලොක් වෙන්නේ..ඒත් වැඩේ කියන්න මේ පුංචි පැටියා කිසිදු වගක් නැතිව ඔහේ හිනා වෙවි ඉන්න හැටියි.ගැලවීමේ කණ්ඩායමේ පස් දෙනෙක් පමණ ඇවිත් තමයි මේ පුංචි පැටියාව මෙතනින් ගලවගන්න කටයුතු කරන්නේ…මොකද නොතේරෙන දරුවෙක් මොනවා කරගනියිද කියලා කාටද හිතන්න පුළුවන්…මොකද හිතන්න බැරි තරම් අවධානම් වැඩක් වුනත් මෙයා අතින් වෙන්න පුළුවන් නේ…ඔයාලම බලලා ඉන්නකෝ…

Share this post with your friends!