මේ බබාට හෙල්මටයක් පලදින්න වෙලා…..ඒත් ඇයි?

මේ බබාගේ නම ජොනාස් ගයිට්‍රේස්..මෙයාට තාමත් වෙන්නේ මාස හතරයි…ටෙක්සාස් හි සැන් ඇන්ටෝනියෝ වල ඉන්න මෙයාට වෛද්‍යවරු හෙල්මටයක් පලඳවන ලෙස දෙමව්පියන්ව දැනුවත් කරනවා. එයට හේතුව මෙයා ප්ලාජියෝසෙප්ලයි නම් රෝගයකින් පීඩා විඳිනවා.ඉතින් මෙයාගේ පවුලේ කට්ටියට මෙයාට ඒ වෙනස දනවන්න වුවමනා වුනේ නැති නිසා ඔවුන් හරි අපූරු ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න හිතුවා. ඒ තමයි නිවසේ ඉන්න අනික් සියළු දෙනාමත් හෙල්මට් පලදින්න තිරණය කළා.එකම පැත්තකට මව් කුසයේදී නිදා ගැනීම නිසා හිස් කබලේ හැඩය ජොනාස් ගේ වෙනස්..මෙම වෙනස නිවැරදි කිරීම සඳහා තමයි මෙලෙස මාස තුනේ සිට හය දක්වා හෙල්මටයක් පැලඳීමට මෙම බිළිඳාට නියම කොට තිබෙන්නේ.මුළු පවුලේම අදහස හරි ලස්සනයි නේද?

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-11

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-10

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-9

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-6

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-5

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-4

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-4

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-3

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-2

family-wear-helmets-solidarity-baby-jonas-gutierrez-1

Share this post with your friends!