මේ පොඩ්ඩා අනික් බබාලට වඩා මාර වෙනස්! මේක කියෙව්වම ඔබටම තේරෙයි…

උපතේ සිටම තම පුතු ගේ මුහුනෙන් ප්‍රකාශිත හැඟිම් වැඩුනු අයෙකුගේ ප්‍රතිචාර මෙන් වන බව මෙම පුංචි බිළිඳාගේ මව පවසනවා.එය සත්‍යයක් බව වැටහෙන්නේ මෙයට මිනිසුන් දක්වා ඇති ප්‍රතිචාර අනුවයි.මේ ඒවායින් හොඳම ටිකක් ..බලලම ඉන්නකෝ…
babay-face-1

babb-face-2

babay-face-3

baby-ace-4

baby-face-5

babay-fae-6

babay-face-7

baby-face-8

babay-face-9

Share this post with your friends!