මේ පුංචි පැටවුන්ගේ පීන්තූර ටික කොච්චර නම් ලස්සනද බලන්න…

මේ ඡායාරූප ශිල්පිනියගේ නම රෙබෙකා කොලේෆෙක්ස්.මෙයා ඔස්ට්‍රේලියානු ඡායාරූප ශිල්පිනියක්…මෙයා කුඩා කාලයේ ඉඳලම ඡායාරූපකරණයට බෙහෙවින් ඇල්මක් දැක්වු අයෙක්..ජිවිතයේ ලස්සන සොඳුරුතම තැන් බොහොම විනිවිද ඇසකින් ඇයට දැකිය හැකි වීම තමයි මෙහි ඇති සුවිශේෂිත්වය…එය මෙම අළුත උපන් දරුවන්ගේ විස්මිත ඡායාරූප වලින් ඔබට පසක් කරාවි…
Photographer-takes-pictures-of-babies-as-never-seen-before-5921bd0088690-1-5922cd2d0b34b__880

Photographer-takes-pictures-of-babies-as-never-seen-before-5922b2c99c7d7__880

Photographer-takes-pictures-of-babies-as-never-seen-before-5922b2e94e99b__880

Photographer-takes-pictures-of-babies-as-never-seen-before-5922b2ed79582__880

Photographer-takes-pictures-of-babies-as-never-seen-before-5921bd35d9155-1-5922cd57939cb__880

Photographer-takes-pictures-of-babies-as-never-seen-before-5922b30e968ec__880

r2-5921bac18998f-1-5922cd1272780__880

Share this post with your friends!