මේ දරුවා බිහිරි වෙන්න පුළුවන්…..ඒත් මෙයා එයාගේ ආච්චි අම්මා සමඟ මුළු දවස පුරාම පිළිසඳරේ යෙදෙනවා….

ඔබ කා සමඟ කුමන ආකාරයේ බැඳිමක් ඇත්ද යන්න වැදගත් වෙන්නේ නෑ…ඔබ කෙතරම් හොඳට සන්නිවේදනය කරනවාද යන්න තමයි වැදගත් වෙන්නේ…..සමාන්‍ය වශයෙන් සන්නිවේදනය කිරීමට වඩා සන්නිවේදනය කිරීමේ දුර්වලතා ඇති අය සමඟ සන්නිවේදනයේදී සංඟා භාෂාව සහ තොල් කියවීම සිදු කීරීම හිතන තරම් පහසු කාර්යයක් නොවේ..හැබැයි මේ ආච්චි අම්මාගේ ඉගැන්වීම් වලට පින් සුදු වන්නට මේ පුංචි බාබාට හොඳින් ආච්චි අම්මා සමඟ සන්නිවේදනයේ නිරත වීමේ හැකියාව ලැබි තිබෙනවා..මේ පුංච් බබා බිහිරියි..හැබැයි මෙයාගේ හැකියාව නම් විස්මිත බව ප්‍රකාශ කල යුතුමයි..ඇත්තටම මේ දෙන්නාගේ සම්බන්ධතාවය නම් අදහන්නම වටින බවත් ප්‍රකාශ කල යුතුයි……

Share this post with your friends!