මෙන්න අවුරුදු දෙකේ පොඩ්ඩගේ වැඩ….කියවලම බලන්න…

මෙයාගේ නම බර්පි බේබි නැත්නම් ගුඩුස් බබා…මෙයාගේ විඩීයෝව මේ වන විටත් අන්තර්ජාල කලඹමින් ව්‍යාප්ත වෙන බව තමයි ආරංචි..ඒ වගේම තමයි ශරීර සුවතා වල හපනෙක්..මෙයා ශරීර සුවතා වල යෙදෙන අයුරු දැක්කම ලොකු අපි මොනාද මේ කරන්නේ කියලා හිතෙනවා.මේක බලලම කියන්නකෝ කියුට්ද නැත්ද කියලා..

Share this post with your friends!