මෙන්න අලුත්ම ස්පා වර්ගය….. බේබි ස්පා……

ඇත්තෙන්ම ඔබ පුංචි බබෙක් ගැන හිතුවොතින් නිසැකවම ඔවුන් උණුසුම් ස්නානයක් අපේක්ෂා කරන කොට්ඨාශයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ…පුංචි දරුවෝ වතුරට හරිම ආසයි නේ..මේ කියන්න යන්නේ පෙරදිග ඔස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් හි පිහිටා තිබෙන බේබි ස්පා එකක් ගැන….මෙතැනදි මාස හයට අඩු බබාලාට පුංචි මසාජ් එකක් පවා ලබා දීම සිදු කරනවා.මෙහිදි පුංචි පැටවුන්ට පිහිනන ආකාරය හා විවේක සුවයෙන් ගත කිරිමට හැකි ලෙස මෙම පරිසරය බිහිව තිබෙනවා.ඇත්තෙන්ම මෙම ඡායාරූප වලට අන්තර්ජාලයෙන් හිමි වන්නේ පුදුමාකාර ඉල්ලුමක්..ඔබටත් මේවා කොච්චර ලස්සනද කියන එක මේවා බැලු විට වැටහේවි..

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-2-58cf89dda79f1__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-3-58cf89df79558__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-4-58cf89e17f21b__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-5-58cf89e33eb42__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-7-58cf89e4bc881__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-11-58cf89e8367b6__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-12-58cf89ea09e21__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-20-58cf8a6b41f34__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-22-58cf8a6eaa8af__700

babies-swimming-pool-baby-spa-perth-australia-26-58cf8a76169a8__700

Share this post with your friends!