මවට පියාට නොසළකන කාලයේ දකින්න ලැබුණු වටිනාම පින්තුර කිහිපය….

අවුරුදු පහක වයස කියන්නේ බොහොම සුරතල් සෙල්ලම් කරන වයසක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ හැබැයි මේ පුංචි ඇනා වැන්ග් නම් එයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්.මැය වාසය කරන්නේ දකුණු චීනයේ වන අතර ඇය තමාගේ ආච්චි අම්මාව හා මී ආච්චි අම්මාව බලා ගනිමින් වාසය කරයි.ඇනා ගේ තාත්තාව අහේතුකව සිරභාරයට ගන්නේ ඇයට මාස තුනක් පමණ වන කාලයේ.ඉන් පසු ඇනාගේ මව ඇනාව අතහැර වෙනත් කසාදයක් සිදු කර ගෙන තිබෙනවා.ඉතින් එයට පස්සේ තමයි මෙයා මේ විදියට වගකීමෙන් උයා පියාගෙන ආච්චි අම්මාව බලා ගන්නේ…..මෙච්චර පුංචි දරුවෙක්ට මෙච්චර ධෛර්යයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතා ගන්නත් අමාරුයි…… බලන්න…….මේ ඡායාරූප ටික….

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-01

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-02

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-04

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-05

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-06

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-07

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-08

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-016

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-017

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-018

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-019

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-022

5-year-old-girl-takes-care-grandma-anna-025

Share this post with your friends!