කෑම පරක්කු මොකෝ බලන්න තාරාවෝ පාරට ඇවිත්!

ශ්‍රීධරන් සුබ්‍රමනියම් මේ වීඩියෝ එක නම් කරලා තියෙන්නේ ඒකට හොඳින්ම ගැළපෙන විදිහට ‘The Bird Whisperer’ ලෙසයි. ශීත කාලය පුරාම මේ පුද්ගලයා තාරාවන්ට කෑම දීලා. නමුත් එක දවසක් එයා කෑම ගේන්න පරක්කු වුණා. ඔන්න බලන්නකෝ වෙච්චි දේ…

Share this post with your friends!