ඇයගේ හිත රිදෙන ප්‍රශ්නය දැනගත් නියෝජිතයා කරපු දේ…. හරි පුදුමයි!

අපේ ජිවිතයට ඇතිවන සමහරක් ප්‍රශ්න නිසා අප දැඩි අපහසුවටත් තනිකමටත් ලක්වනවා. එවැනි අවස්ථාවලදි අප පසු පසින් අපට අත හිත දෙන්නන් ඉමහත් වටිනවා.ක්‍රිස්ටිනා ගේඩිගේ අතගැනිමට සිටි තරුණයා සමඟ ඇති සබඳතාවය බිඳීම නිසා ඇය කලකිරි නව ස්ථානයකට යාමට තිරණය කලා.මෙහිදි ඇයගේ කැපිටල් කාඩ් 1 ගිණුම අවලංගු කර ඇති බව ඇය දැනගත්තේ අවසාන මොහොතේ…ඇයට වෙනත් ස්ථානයකට යොමුවීමට ඇති අවශ්‍යතාවය නිසාම ඇය එම සමාගමේ ඇගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සපයන්නාට තමා මුහුන දී ඇති තත්වය පැහැදිලි කර ඇයට උදවි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. එවෙලේ ටොන්යා නම් මෙම නියෝජිතයා ඇගේ ඉල්ලීමට කාරුණිකව සවන් දි ඇයට උදව් උපකාර කළා. එමෙන්ම ඇය පුදුමයටද පත් කරමින් ඇයට ඉතාමත් ලස්සන මල් කලබක් ද තෑගි කලා. ඇගේ තත්වය තේරුම් ගැනීමට තරම් එම නියෝජිතයා කාරුණික වීම කෙතරම් මානුශීයද..

customer-1

customer-2

customer-3

Share this post with your friends!