අරුම පුදුම ලොව පැරණිම පූසාගේ කතාව කියවලා බලන්නකෝ…….

මෙම පුසා ලොව සිටින වයස්ගතම පූසා වන අතර මේ වන විට මෙම පූසාගේ වයස අවුරුදු 31ක් පමන වනවා…මෙය මනුශ්‍යයෙකුගේ ආයුෂ අවුරුදු 141කට පමන සමාන වෙනවා.මෙම පූසා නමින් නට්මග් වන අතර ලීස් සහ ෆින්ලේ යන යුවළ මෙම පූසාගේ අයිතිකාරයන් වනවා…මෙම පූසා ඉතා ලස්සන බවද සඳහන් කල යුතුමයි.මොවුන්ට නට්මග්ව මුන ගැසි ඇත්තේ මීට වසර 26කට පෙරාතුවයි.මොවුන්ට නට්මග් මුන ගැසෙන විට පූසාගේ වයස අවුරුදු 5ක් පමන වන්නට ඇත කියා නිගමනය කර ඇත.මෙය ගිනස් පොතට එක් කිරීමට අවශ්‍ය සාක්ෂි මේ වන විට ලිස් හා ෆින්ලේ සකස් කරමින් සිටින බවයි ආරංචි…

cat-1

cat-2

cat-3

cat-4

cat-5

cat-6

cat-7

Share this post with your friends!