මේ කාන්තාවට වැරදීමකින් සිදු වෙච්ච දෙයක්…….

ඔයාගේ අම්මා ඔයා වෙනුවෙන් දෙයක් මිලදී ගන්නවා..හැබැයි ඇය අරන් තිබෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය භාණ්ඩයට ආදාල නොවන භාණ්ඩයක්..හැබැයි ඇයගේ හිතට දුකක් ගෙන දෙන නිසා එය හැඟවීමට ඔබ අදිමදි කරනවා..ඔබ එයට කැමති බව හඟවනවා..මේ සිදුවන්නේත් එයට සමාන දෙයක්..හැබැයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ ස්වාමි දුවක සහ බල්ලෙක් අතර..මෙම කාන්තාව තම බල්ලා වන කෙනී වෙනුවෙන් ඇඳක් මිලදි ගන්නවා.ඒත් මේ ඇඳ ඇත්තෙන්ම ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි..ඒත් මේ කෙනි කියන බල්ලා එය නොපෙන්වා මෙම ත්‍යාගය නිසා තමා සතුටට පත්ව ඇති සෙයක් හා එය සැප පහසු සෙයක් ස්වාමි දුවට පෙන්වනවා. ඒ අන් කවරක් නිසාවන් නොවෙයි. ඇගේ සිත රිද්දවීමට කෙනි ආසා නොකරන නිසා..මෙය කෙනිගේ ස්වාමි දුවට තේරේනවා.ඇය ගත් ඡායාරූප තමයි මේ..ඇත්තෙන්ම මේ වගේ නුවණැති බල්ලොත් ඉන්නවා නේද? ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙම සතුන් කොච්චර ආදරණීයද කියලා මෙම ඡායාරූප නැරඹු විට ඔබට අවබෝධ වේවි.

mom-accidentally-ordered-xs-dog-bed-paetonmathes-1-58ef1c244e1cc__700

mom-accidentally-ordered-xs-dog-bed-paetonmathes-2-58ef1c2670879__700

mom-accidentally-ordered-xs-dog-bed-paetonmathes-3-58ef1c297fbf2__700

Share this post with your friends!