මේ ගැහැණු ළමයා රහසේ සගවා ගෙන යන්නේ මොනවද?

ශෙල්බි හෙනික් කියන්නේ අවුරුදු 21ක තරුණියක්..ඇගේ ආච්චි අම්මාව හදිසියේම රෝහල් ගත කරන්න සිද්ධ වුනා..ඒ වෙන මොනවත් හින්දා නෙවෙයි..ඇගේ ඖෂධ වල බලපෑමෙන් ඇයට අංශභාග තත්වයක් ඇතිවීම කරන කොට ගෙන..ඉතින් ආච්චි අම්මාගේ සෞඛ්‍යය තත්වය විතරක් නෙවෙයි..හිතත් මේ ප්‍රශ්නේ නිසා බිඳිලා තිබුනේ..ඉතින් මෙයාගේ මිනිබිරියට ආවේ පුදුම සහගත් අදහසක්..ඉතින් ආච්චි අම්මාගේ හිත හදන්න ආච්චි අම්මා කැමතිම කකුල් හතරේ යාළුවාත් අරගෙන ආච්චි අම්මාව සතුටු කරන්න ශෙල්බි කරපු දේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇසින්ම නරඹන්න..

girl-smuggles-grandmother-dog-hospital-patsy-shelby-hennick-2

girl-smuggles-grandmother-dog-hospital-patsy-shelby-hennick-3

girl-smuggles-grandmother-dog-hospital-patsy-shelby-hennick-1

Share this post with your friends!