මේ අලියා නම් ඉන්නේ පට්ටම සතුටින් කියලා මේක දැක්කම තේරේවි..

මේ විඩීයෝ එක මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹමින් ව්‍යාප්ත වන බව මුලින්ම පැවසිය යුතුයි..අලියෙක් එක්තරා වීදීයක බොහොම කෙලිදොළින් ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරන හැටි තමයි මෙයින් පෙනෙන්නේ..මෙය තත්පර 53ක විඩීයෝවක්..මේ වන විටත් මෙය 60,000කට අධික ප්‍රමාණයක් නරඹා අවසානයි..

Share this post with your friends!