හොඳම විකට වනසත්ව නිරූපණ ශිල්පියා ලෙස සම්මාන හිමිකරගන්නේ……. තීරණය ඔබ අතේ……..

වනසත්ව ඡායාරූපකරණයේ යෙදෙන ආධුනික ඡායාරූප ශිල්පීන්ද ප්‍රවීන ඡායාරූප ශිල්පින්ද ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන රූප රාමු හසුවන තෙක් ගමනාන්තයකින් තොරව පිටත්ව යයි..බොහෝ ඡයාරූපයන්හි ඇත්තේ එම සතුන්ගේ එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වන ජලය බීම,ගොදුරු අල්ලා ගැනීම, දිවීම වැනි දේවල්ය…නමුත් සත්ව ලෝකය තුලද විකට දේවල් ඇත.ඔවුන්ද ඉතා කෙළිදොළින් ගත කරන විනෝද වන , විකට ලෙස හැසිරෙන අවස්ථා ඇති බව මේ විස්මිත ඡායාරූප නැරඹු පසු ඔබට වැටහේවි…

comedy-1

comedy-2

comedy-3

comedy-4

comedy-5

comedy-6

comedy-7

comedy-8

Share this post with your friends!