හැම රාත්‍රියකම නින්දට යෑමට අළුත් දෙයක් උවමනා කරන බල්ලෙක්……..මාරයි නේ……….

සෑම බල්ලෙක්ම සමාන්‍යයෙන් සෙල්ලම් බඩුවලට කැමැත්තක් දක්වනවා…නමුත් අවුරුදු තුනක් වයැසැති මොජිටෝ නැමැති බැල්ලිය දක්වන කැමැත්ත ටිකක් වෙනස්..ඇය නින්දට යන විට ඇඳට සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙන යෑම ඇයගේ පුරුද්දක්…සෑම රාත්‍රියකටම අළුත් සෙල්ලම් බඩුවක් ඇඳට ගෙන යාමට අවශ්‍යයි. ඉතින් මුළු නිවසම පීරා හෝ ඇය අළුත් සෙල්ලම් බඩුවක් සොයාගෙන තමයි නින්දට යන්නේ. මේ හේතුව නිසාම මොජිටෝට විශාල සෙල්ලම් බඩු එකතුවක් ඇති බව නිවසේ හිමිකාරිය වන කිම් ඩවුනි පවසනවා.ඇය ඉතා සුක්ෂම බවත් ඇයට අවශ්‍ය සෙල්ලම් බඩුව ලැබෙන තෙක් ඇය නිවස පීරමින් එය සොයන බවත් කිම් පවසයි.මෙම සෙල්ලම් බඩු මල්ල රඳවා ඇත්තේද ඇය කැමති තැනයි.බල්ලන්ට නියොෆිලියා එනම් අළුත් දෑ සෙවීම පිලිබඳ කැමැත්තක් දක්වන බව විද්‍යාඟවරුන් පවසයි.නමුත් තිබෙන සෙල්ලම් බඩු අළුත් කර දීම හෝ කලක් සඟවා තබා නැවත දීම හෝ නොයෙක් වෙනස්කම් සිදු කිරීම මගින් දිනපතා අලුත් සෙල්ලම් බඩු ලබා දීමෙන් වැලකිය හැකියි.

toy-1

toy-2

toy-3

toy-4

toy-6

toy-7

toy-8

toy-9

toy-10

Share this post with your friends!