සිංහයෙකුගේ අද්වීතිය වේගය ගැනයි මේ කියන්න සුදානම් වෙන්නේ!

මේ වාසනාවන්ත සිදුවීම තම කැමරා කාචයේ සටහන් කරගැනීමට එක්තරා වනසත්ව ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට අවස්ථාව හිමි වුනා.මේ ඡයාරූප ශිල්පියයි සිංහයයි අතර තිබුනේ පුංචි ඉනිවැටක වෙනසක්…ඉතින් සිංහයා මෙයාව දැක්කා විතරයි මෙයාගේ පස්සෙන් හඹාගෙන එන්න පටන් ගත්තා..ඉතින් හිතාගන්නකෝ සිංහයාගේ අද්වීතිය වේගය මොනවගේ වෙන්න ඇතිද කියලා..බලලම ඉන්නකෝ මේ සිද්ධිය..

Share this post with your friends!