සිංහයන් තිදෙනෙකු අවුරුදු 12ක දැරිවියක් බේරාගෙන…. පැහැර ගෙන යමින් සිටියේ කවුද? සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතනින්……….

සිංහයන් යනු මිනිසුන් ගැන සොයා බලා ආරක්ෂාව සපයන සත්ව කොට්ඨාශයක් නොව අති භායානක සත්ව කොට්ඨාශයක්…මේ අමනුශ්‍ය දරුවන් පැහැරගන්නා මෙම කණ්ඩායමට නිසි පාඩමක් ඉගෙන ගැනීමට හැකි වුයේ නම් ඒ මෙම සිංහයන් තිදෙනා ගෙනි. අවුරුදු 12ක් පමණ වන දැරිවියක් පැහැරගෙන යමින් සිටියදි මෙම සිංහයින් තිදෙනා එම දැරිවිය බේරා ඇත. ඉතියෝපියානු පොලීසිය පවසන අන්දමට එසේ නොවුනා නම් මෙම දැරිවියව දුෂණය කොට ලිංගික අල්ලසට ඇය විකුණමින් ඇය අවසානයේ මරා දමා සතුන්ට කෑමට ගැනීමට දිය හැකි බවයි. කෙසේ වුවද මේ සිංහයන්ට නම් අපගේ උත්තමාචාරය………….

lions-1

lions-2

lions-3

lions-4

Share this post with your friends!