සර්ෆින්ග් කරන බල්ලන්ව දැකලා තිබුනට මොකද සර්ෆින් කරන කුකුල් පැටව් එකක් දැකලා නෑනේ! කියවලා බලන්න එහෙනම් මේක!

මේක නම් ඔයාලට කියන්න පටන් ගන්නකොටත් හිතේවි මාරම විහිළුවක් කියලා!නමුත් පිළිගත්තත් නැතත් ජල ක්‍රීඩා වල අළුත්ම ක්‍රීඩාව මෙයයි!මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ ෆ්ලොරීඩා හිදී!මෙහි සෑම තැනම කුකුල් පැටව් සිටිනවා!එපමණක් නෙමෙයි කුකුල් පැටව් සෑම තැනම නිදහසේ ඇවිදිනවා.ඒ මදිවට සර්ෆිනුත් කරනවානේ!ඒකත් හැබැයි මාරම ට්‍රේන්ඩ් එකනේ!

Share this post with your friends!