සත්වෞද්‍යාන ආරක්ෂකයාට වැරදුනේ කොතැනද?….කියවලා බලන්න…..

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ තායිලන්තයේ කොකෝ හිදීය..එක්තරා සංචාරකයෙක් තමයි මෙය කැමරාවට හසුකරගන්නේ..මෙම සත්වොද්‍යාන ආරක්ෂකයා තම හිස මෙම කිඹුලාගේ කට ඇතුලට දමා යෙදෙන වික්‍රමයේ වැඩ වරදින්නේ කිඹුලා කට වසා ගැනීමත් සමඟයි..මෙම භයානක විඩීයෝවේ මෙම සිදුවීමට පෙර මෙම නිළධාරියා එම කිඹුලාව සෙල්ලමට හා විහිළුවට ගන්න ආකාරයද දැක්වෙනවා..බලන්න මෙය කෙතරම් අනුවණ ක්‍රියාවක්ද කියලා.

Share this post with your friends!