විවාහා පත් වු මේ යුවළ සමාජයට දෙන අපූරු උත්තරේ බලන්න………….

දරුවෙකු ලැබෙන්නේ කවදාද යන ප්‍රශ්නය විවාහා පත් වු යුවළකට නිරන්තරයෙන්ම පිළිතුරු ලබා දීමට සිදුවන පැනයක්.සමහරක් අවස්ථාවල එය විවාහා යුවළකට කරදරයක් වන තරමටම පැනයක් වන කාරණයක්..මෙහි දැක්වෙන යුවළත් මෙම ප්‍රශ්න කිරීමට විශාල වශයෙන් භාජනය වුවන් දෙපළක්..මොවුන් විවාහා පත්ව වසර තුනක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා.ඉතින් මොවුන් මේ ළමයි ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් දෙන්න ඉක්මනින්ම ලෑස්ති වුනා. ඉතින් මොවුන් ඡායාරූප එකතුවක් සෑදුවා පවුලට එකතු වුන අළුත්ම සමාජිකයත් එක්ක..හැබැයි ඒ ළමයෙක් නෙවෙයි.ඒ තමයි ඔවුන්ගේ පුංචි බලු සුරතලා…..

couple-fake-baby-pictures-dog-marlboroprincess-1

couple-fake-baby

couple-newborn-dog-elisha-minnette-photography-9

couple-newborn-dog-elisha-minnette-photography-12

couple-newborn-dog-elisha-minnette-photography-17

Share this post with your friends!