විද්‍යාඟයින්ට අපූරු වු අපට බිහිසුණු වු නිර්මාණය…බලන්න මොනවාද මේ සුපර් කව් (එළදෙන) මොකද්ද කියලා!

බෙල්ජියානු ගොවියන් සිහින් හරක් මස් ලබා ගැනීම සඳහා වෙනස් වර්හයක ගවයන් ඇති කරයි. මොවුන් තණ බිම් කරා ගෙන යෑමට පෙර මොවුන්ට විටමින් සහිත සුසංයෝගයක් ලබා දීම සිදු කරයි.

මෙහි කිසිඳු අරුම පුදුම දෙයක් සඳහන් නොවන අතර මෙවැනි සතුන් අතිශය සමාන්ය අතර මෙයට හේතුව නවිකරණය වු හොමෝන මගින් හරකුන් විශාල කීරිමයි.

එම නිසා අපට මෙවැනී සිහින් හරකුන් අසාමන්ය සේ හැඟුන උන් අතිශය සමාන්ය අතර බෙල්ජියානු ක්‍රමයට අනුව මෙම නිල් හරකුන් වර්ගීකරනය කොට සිහින් සිරුරක් ඇති ලෙස බෝ කිරීමයි. මෙම ජාතික බූගෝල විද්‍යා සමීක්ශන විඩීයෝව නැරඹිමෙන් අනතුරුව බෙල්ජියානු වැසියන් සිහින් ගව මස් ලබා ගැනීම සඳ සමාන්ය හරකා භාවිත ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන බව ඔබට පසක් වේ.
නමුත් මෙවැනි හරකුන් ඇති දැඩි කිරීම සඳහා වෙනම කණ්ඩායමක් අවශ්‍ය සේම මොවුන්ට අසීරු තත්වයන්ට මුහුණ දීමට අපහසුය.

Share this post with your friends!