මේ ස්වාමියා පුදුමවෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා බලන්න……

මෙයා පර්සියානු බළලෙක්..නම ජින් ජින්…මෙයා ඇත්තටම විලාසිතා වලට බොහෝමත්ම කැමති පූසෙක්..ඉතින් මෙයාගේ ස්වාමියා එයාගේ අසල් වැසියෙක්ට මෙයාව බාර දුන්නා සුපුරුදු පරිදි මෙයාව විලාසිතා කරුවෙකු ළඟට ගෙනියන්නට..මොකද මෙයාගේ ස්වාමියා ටිකක් කාර්යබහුලව හිටියේ…ඉතින් මෙයාව එක්ක යන්න ආපු අසල්වැසියා මෙයාව දැකලා පුදුම වුනේ යන්නත් කලින් මෙයා තම හිසට දමා තිබුනු විලාසිතාව නිසා…මම කියන්නේ බොරුද කියලා මේ පින්තූර බැලුවම තේරේවි….

cat-hairdresser-fail-jin-jin-2-591974d1bf709__700

cat-hairdresser-fail-jin-jin-3-5919753d453ce__700

cat-hairdresser-fail-jin-jin-4-5919753f75aea__700

cat-hairdresser-fail-jin-jin-7-5919754190616__700

cat-hairdresser-fail-jin-jin-12 බැලුවම තේරේවි….

Share this post with your friends!