මේ විශාල වලසා මොනවාද කරන්නේ කියලා බලන්න…….

මෙම විඩියෝව අපට ලැබෙන්නේ නිව් යෝර්ක් හි අනාථ කැලෑ සතුන් සිටින කඳවුරකින්.මේ දැක්වෙන විශාල වලසාව හඳුන්වන්නේ ජිම්බෝ නමින්..මෙයා සෙල්ලම් කරන්නේ මෙම කඳවුරේ අධ්‍යක්ෂතුමා වන ජිම් එක්ක..මෙය ඇත්තෙන්ම හදවත උණුසුම් කරනවා.ඒ වගේම මෙයාගේ සයිස් එක දැක්කම පොඩි බයකුත් එනවා.මෙයා අඩි 10ක් උසයි… රාත්තල් 1500ක් බරයි…ඉතින් කොහොමට තියෙයිද?

Share this post with your friends!