මේ විඩීයෝ එකත් බලන්නම වටින විඩීයෝ එකක්…

මේ විඩියෝ එක මේ වන විට සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි වල ගින්නක් මෙන් පැතිර යනවා..මේ වගේ විඩියෝ එකක් දකින්න පුළුවන් කැනඩාවේදීම තමයි..කැනේඩියානු ගොවියෙකු තමයි මෙම සිද්ධිය දකින්නේ..සියළුම හරක් ඉතා සන්සුන්ව එක පොදියට එකට ගමන් කරනවා..මෙහි පෙරමුණේ ගමන් ගන්න කෙනාව නම් නරඹන්නම වටිනවා සිහින් ඇඟක් හා රැවුලක් තියෙන එළහරකෙක් තමයි පසුපස තමයි මේ එළ හරක් රැල ඉතා සන්සුන්ව ගමන් ගන්නේ..ඒකත් මාරම මාරයි නේ…

Share this post with your friends!