මේ වලහා කා පස්සෙන්ද දුවන් එන්නේ කියලා බලන්න….බලන්නම වටින විඩීයෝ එකක්……

කොහේවත් ගැන දන්නේ නැති පලාතක කඳු අතරේ තමන්ගේ යහළුවා සමඟ යතුරු පැදියක නැගී ඔබ සංචාරය කරනවා.ඒත් එක පාරටම ඔයා දකිනවා එක වලහෙක් ඔයාගේ යාළුවාට කුරුමානම් අල්ලාගෙන ඉන්නවා..මේ ඇත්තටම වෙන සිද්ධිය රූප ගත කරගන්න ලැබෙන්නේ මෙම යතුරු පැදි කරුවන්ගේ හිස් වැසුම් වල තිබුනු ගෝ ප්‍රෝ කැමරාවෙන්..මෙයාලා යතුරු පැදි වලින් යන අතරේ වලහා මෙයාලාව හඹා එන හැටි නරඹන්න පුළුවන්..පළමුවෙන් ගමන් ගන්නා යතුරු පැදි කරුවා පසු පස තමයි මෙයා හමා යන්නේ…දෙවැනි යතුරු පැදි කරුවාට කිසිවක් සිතා ගැනීමට නොහැකි වෙනවා..ටික වේලාවකින් වලහා මොවුන් පසුපස හඹා යෑම වලක්වනවා.නැත්නම් මෙයාලට ඇපත් නෑ..මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ ස්ලෝවැකියාවේ..

Share this post with your friends!