මේ වගේ බලු සුරතලුත් ඉන්නවානේ අනේ ඇත්තට…..

ඇත්තෙන්ම මේ දක්ෂ බල්ලා පොමනේරියන් වර්ගයේ බල්ලෙක්….මෙයා මෙයාගේම ප්‍රසංගයක් මේ වන විටත් මුළු ලෝකයා හමුවේ තබා හමාරයි..මොන්ග්සිල් කියන මේ බල්ලා බලන් ඉන්නේ ඔපෙරා ස්ටාර් කෙනෙක් වෙන්න..මේකට මෙයාට උදව් වෙන්නේ ග්‍රේස් කියන එයාගේ මිනිස් යහළුවා…ග්‍රේස් තම සංගීත පුහුණුව සිදු කරන අතරවාරයේ එකතු වු මෙම බලු යහළුවාත් එයට සම්මදන් වීමෙන් ඩුවට් එනම් යුගළ ගායනයක් හරි අපූරුවට ඉදිරිපත් වෙනවා..මේක බලන්න මිනිස්සු මුදල් පවා වියදම් කරනවා.ඇත්තටම මේ වැඩේ නම් විස්මිතයි..

Share this post with your friends!