මේ වගේ බල්ලොන්ට තමයි පුදුම ජාතියේ බල්ලෝ කියලා කියන්නේ!

මේක මෙතෙක් ඔබ දැකපු ලස්සනම විඩීයෝව වෙන්න පුළුවන්..නිව් යෝර්ක් හි තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ!ලෝන්ග් කියන දුපත ජලයෙන් වටවෙච්ච දූපතක්..පුංචි මුවපැටියෙක් වතුරට හසුවෙලා ජිවිතය බේරගන්න දහිරිය දානකොට මේ මුව පැටියාව බේරගන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ මෙන්න මේ බලු රාල..මාර්ක් ෆ්‍රීලී යන ස්වාමියාගේ බල්ලා තමයි මේ වීර ක්‍රියාව කරන්නේ!ඇත්තටම බල්ලෝ කියන්නේ කොච්චර මිත්‍රශීලී ජාතියක්ද කියන එක මේ විඩීයෝ එක නැරඹුවාට පස්සේ තහවුරු වෙනවා නේද…..ටි..බලලම ඉන්න..

Share this post with your friends!