මේ මෝරා පහර දෙන්නේ මොකටද කියලා බලන්න…….

බිබිසි තමයි මෙම විඩීයෝව මුදා හැර තිබෙන්නේ….බ්ලු ප්ලැනට් ටු නැමැති කණ්ඩායම එක්තරා සබ්මැරීනයක් අඩි 2300ක් පහළට යවනවා..මුහුදු පත්ලේ සිදුවන ඒ අසිරිමත් සිදුවීම් ග්‍රහණය කරගැනීම උදෙසා.ඔවුන්ට විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වුනේ තල්මසුන්ගේ හැසිරීම් ග්‍රහණය කර ගැනීමට…නමුත් මෝර ප්‍රහාරයක් නිසා සියල්ල අවුල් වි යනවා.එම මෝරා මෙම සබ්මෑරිනයට ඉතා දරුණු ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරන ආකාරය ඔබට නැරඹීමට පුළුවන්…

Share this post with your friends!