මේ මිනිසා තම නිවසේදි සොයා ගන්නා දේ නම් අතිශය පුදුම සහගතයි….

මෙම ගෙහිමියාගේ නම ලුවිස් කමාචෝ..මෙයා වෙසෙන්නේ ඔර්ලැන්ඩෝ වල මෙයා එළියට ගොස් තැපැල් පෙට්ටිය විවෘත කරන්නේ තමන්ට ලියුමක් පැමිණ ඇත්දැයී බැලීමට ඔහු මෙම ලියුම් පෙට්ටිය ළඟට ලං වන විටම ඔහුට විශාල ශබ්දයක් ඇසෙනවා..ඔහු සිතුවේ සැබෑවටම භූමි කම්පාවක් සිදු වීමට යනවා කියලා..ඒ අසල තිබු කසල කාණුව දෙසින් මෙම ශබ්දය ඇසුනු නිසා මොහු ඒ දෙසට තම නෙත් යොමු කලා..එහිදි තමයි ඔහු මෙම විශාල ඇලිගේටර්ව දුටුවේ..මේ මිනිසාව දුටු පසුත් මෙම සත්වයා එතරම් එය ගණනකට ගත් වගක් පේන්නේ නෑ..ඔබම මෙම විඩියෝව නරඹා බලන්නකෝ මේ සිද්ධිය මොකක්ද කියලා

Share this post with your friends!