මේ පූසාව නම් ඔබ මුණ ගැසිය යුතුමයි…කියවලා බලන්න…..

මේ පූසාව හමු වන්නේ තායිලන්තයෙන්..මෙයාගේ නම බෝන්…බෝන්…මෙයා කියුට් විතරක් නෙමෙයි..ඇත්තෙන්ම කියන
වානම් මෙයා සුපිරි ඝනයේ පූසෙක්..ඒ වගේම මෙයා තායිලන්තය තුල ජනප්‍රිය තරුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.මෙයාව විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑමය තුල ෆලෝ කරනවා..මෙයා වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාවන් කීරිමට ඉතා දක්ෂයි…මෙයාට පුංචි බැක් පැක් එකකුත් තියෙනවා.මෙයාත් එක්ක සෙල්ෆි ඡායාරූප ගන්නත් මිනිසුන් පෙළඹිලා තියෙනවා..සැබැවින්ම මෙයා තරුවක් තමයි.

fluffy-cat-bone-bone-thai-10-58de011ec32da__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-17-58de012dc0703__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-23-58de013acd113__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-25-58de014017f66__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-30-58de014eba496__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-31-58de01514c876__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-33-58de0155c686c__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-34-58de01583dea5__700

fluffy-cat-bone-bone-thai-39-58de015fdc3ef__700

Share this post with your friends!