මේ පුදුම විමට හේතුව මොකක්ද කියලා බලන්න…….

එක්තරා රුසියානු ගොවියෙක් පුංචි පූස් පැටවුන් හතර දෙනෙකුට තම මඩුව තුල වාසස්ථානය සැපයුවා.ඔහු සත්‍ය සොයා ගන්නා තෙක් ඔහුට මෙම පැටවුන් බළලුන් ලෙස පෙනුනා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි…මෙම පැටවුන්ට ජීවත් වීම උදෙසා නියතවම රැකවරණයක් අවශ්‍ය වුනා.ඉතින් සමාන්‍ය බළලුන්ගෙන් වෙනස් බවක් දැනුන නිසාම පරිසර නිළධාරියෙක් ගෙන්වා මොවුන් පිළිබඳ පරික්ෂා කිරීමේදි හෙලි කරගත්තේ මොවුන් සමාන්‍ය බළලුන් නොව කැලෑ බළලුන් වන බවයි.පල්ලා බළලුන් ලෙස තමඉ මොවුන්ව හඳුන්වන්නේ..මධ්‍යම ආසියාවට පමණක් ආවේණික වීම තවත් විශේෂත්වයක්..පසුව මොවුන්ව හොඳින් ආරක්ෂා කොට ස්වභාවික පරිසරයට මුදා හැරුනා.

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-1

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-2

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-3

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-4

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-5

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-6

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-7

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-8

russian-farmer-wild-cat-kittens-manul-9

Share this post with your friends!