මේ පැන්ඩාගේ වැඩ ගැන කියලා වැඩක් නෑ….කියවලම බලන්න……

ඔයා සමාන්‍යයෙන් නොකරන දෙයක් සිදු කරලා අහුවෙලා තියෙනවාද? එහෙම අහුවුනාම හිතට පුංචි ලැජ්ජාවක් නම් එනවා නේද?මේ පැන්ඩා පැටියා මුහුණ දෙන්නේත් ඒ වගේ අත්දැකීමකට…මෙයා හිතුවේ නම් මෙයාගේ හපන්කම් කවුරුත් දැක්කේ නෑ කියලා…හැබැයි ඉතින් බොරු කියන්නේ මොකටද? මෙයාගේ වැඩ කිඩ ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ ඔන්න…මේවට තමයි නියම බේරිල්ල කියන්නේ…හා බොරු නම් බලලම ඉන්නකෝ……..

Share this post with your friends!