මේ පශු වෛද්‍යවරයාත් සුපිරිම පොරක් තමයි ඈ….

ඔහියෝ වල සත්ව ක්ලිනික් එකක තමයි මේ පශු වෛද්‍යවරයා ඉන්නේ!මෙයා වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම හොඳ පශු වෛද්‍යවරියක්..මෙයා දවසක් කෑලෑවේ ඇවිදිනකොට මෙයාට පරණ සත්ව යහළු මිත්‍රයෙක්ව මුණ ගැසෙනවා.ඒ සතා වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි..කෑස්බෑවෙක්..මෙයා කලකට කලින් තුවාල ව ඉඳිද්දී ප්‍රතිකාර කරලා මෙයාව මුදා හැරලා තියෙන්නේ මේ පශු වෛද්‍යවරයා..මෙයාගේ කටුව බිඳිලා තියෙද්දි තමයි මෙයාව මේ වෛද්‍යවරයා සුව කලේ!මේ තමයි මිහිපිට ඉන්න දෙවිවරු…සත්තුන්ට මිනිස්සුන්ට එක සේ ආදරය කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ව කොච්චර නම් වටිනවාද?

turtle-shell-repair-vet-reunited-old-patient-hocking-hills-animal-clinic-1-1

Share this post with your friends!