මේ ඡයාරූපයේ විශේෂත්වයක් ඔබ දුටුවාද? දුටුවානම් කියන්න බලන්න……

ඇත්තටම විශේෂත්වයක් කිව්වාට මෙය හොයාගන්න අමාරුයි..ඒත් ඇත්තම පවසතොත් මේ ඇත්ත කුරුල්ලෙක් නෙමෙයි.මේ කුරුල්ලාව හදලා තියෙන්නේ කඩදාසි කොළ යොදාගෙන…ඇහුවමත් පුදුමයි නේද?ඩයනා බෙල්ටන් හේරේරා තමයි මේ කුරුල්ලාගේ නිර්මාතෘ!ඇය ඩිසයිනර් වරියක් වගේම මූර්තී ශිලිනියක්ද වනවා.එක එක පාටවල කඩදාසි කොළ යොදාගෙන තමයි මෙය නිමවා තිබෙන්නේ!

3221007_orig

Blue-Magpie.-2013

diana-beltran-herrera-3

diana-beltran-herrera-5

diana-beltran-herrera-13

diana-beltran-herrera-192

diana-beltran-herrera-212

diana-beltran-herrera-232

Starling.-2013

Sunbird.-2013

Starling.-2013 (1)

Share this post with your friends!