මේ කථා කරන්න යන්නේ බල්ලෝ ගැන!

එක්තරා යුවළක් ෆ්ලෝරිඩා හි ඔවෙයිඩෝ වල රාත්‍රීයකදී ගමනාගමනයේ යෙදෙන විට එක පාරටම පාරේ අතහැර දැමු බල්ලෙක්ව දකිනවා! එම බල්ලාගේ ඇගේ ලොම් එතිලා වගේ තියෙන්නේ!අවුරුදු හතරක පමණ කාලයක් ඉඳන් අතහැර දැමුණු බල්ලෙක්!තාමත් මේ බල්ලා ජීවත් වුනාට මොකද ඌ හරිම අමාරුවෙන් තමයි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ!ඉතින් මේ යුවළ මේ බල්ලාගේ තත්වය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලයන්හි පළකළා.කාරි ෆෙලා යන අයෙක් මේ බල්ලාගේ තත්වයට හේතු සපයා තිබුනා!එයට හේතුව ලෙස දක්වා තිබුනේ ලේ ගමනාගමනයේ ප්‍රශ්නයක් ඇතිවි තිබෙන බවයි..එම බල්ලාට විශේෂ රැකවරණයක් අවශ්‍ය බවත් මෙහිදි සනාථව තිබුනා!ෆලා එවෙලේම මැදියම් රැයේ කොණ්ඩ කපන ස්ථානයකට ගියා!එහෙම ගියපු ෆෙලා මේ බල්ලාව අරගෙන හොඳට නාවලා ශේව් කරා!ඉන් පසු හැකි තරම් ඉක්මනින් මේ ඇවිදගන්න බැරි වෙච්ච බල්ලාව පශු වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යොමු කළා.

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-12-59e70c30066c1__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-14-59e70c33db366__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-16-59e70c37590b7__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-8-59e70c2653f31__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-19-59e70c3d3b529__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-17-59e70c399c67d__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-4-59e70c1d5a434__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-7-59e70c23271f6__700

stray-dog-makeover-bge-grooming-kari-falla-2-59e70c19a6a2d__700

Share this post with your friends!