මේ ඉබ්බා හිතන් ඉන්නේ එයා බල්ලෙක් කියලද? ඇත්තටම හිනා යනවා………..

මේ ඉබ්බාගේ නම බූබා…ඔයාලට මෙයාව මුණ ගැසුනොත් මෙයාලගේ මොනවා හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියන එක ඔයාලට තේරේවි..ඇත්තටම මේ බුබාට එයා මොන වගේ සත්වයෙක්ද කියන එකත් අමතක වෙලයි තියෙන්නේ..සමාන්‍යයෙන් ඉබ්බාගේ පිටේ කට්ටක් පිහිටලා තියන එක අතිශය සමාන්‍ය දෙයක්නේ..ඒත් මේ ඉබ්බාට නම් තමාගේ පිටේ තියන කට්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා වගෙයි..එයා උත්සාහා කරන්නේ එයාගේ කට්ටත් එක්කම සෙල්ලම් කරන්න..මෙයාට තියෙන්නෙ පුංචි බලු පැටියෙකුගේ ලක්ෂණ…..ඔයාලම බලන්න්නකෝ….

Share this post with your friends!