මේ අලි මෙහෙම දුවන්නේ ඇයි කියලා බලන්න………

ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට වඩා මේ ලෝකය සතුන් පාලනය කරා නම් හොඳයි කියලා කියන්න විශේෂම හේතුව තමයි මේ..මෙහි දැක්වෙන ආකාරයට අලි රංචුවක් දුවගෙන යනවා..මෙහෙම රංචුවක්ම මෙහෙම එකා වගේ දිව යන්නේ අලි පැටියෙක් ළඟට..ඇත්තටම මේ අලි පැටවුන්ව සුරකින සත්ව පදනමක්..මේ අලි පැටියාව මුදවාගෙන ගෙන්නේ අළුතෙන්..ඉතින් මේ අනිත් අලි ටික මෙහෙම කඩිමුඩියේ දුවන්නේ මේ අලිපැටියාව බලන්න..තාම මෙයාට වයස අවුරුදු දෙකක් පමණ තමයි වෙන්නේ..මේක දැක්කම ඇසට නම් කඳුලක් නැගෙනවාමයි..

Share this post with your friends!