මේ අලියා මරන්නේ කාවද බලන්න……..

දකුණු අප්‍රිකාවේ තෙයුනිස් බෝතාට අවුරුදු 51ක් වනවා.මෙයා අතිශය දක්ෂ සිම්බාබ්වේ දඩයක්කරුවෙක්…හැබැයි මෙච්චර හොඳ දඩයක්කරුවෙක්ටත් අවසානයේ පැරදීමට සිදුවුනා….ඔහු කිසි විටක නොසිතන්නට ඇති මෙය ඔහුගේ අවසාන දඩයම බව…අලි තිදෙනෙකුගේ භායානක ඡායාව දැනෙනා විටම ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කොට එම අලීන් තිදෙනා මර්ධනය කලත් හතරවැනි අලියෙකු පැමිණේවි යැයි ඔහු කිසි විටකට නොසිතන්නට ඇති..බෝතාවත් බෝතාගේ ට්‍රක් රථයත් පාගාගෙන මෙම අලියා ඉස්සර වුවා.අනික් දඩයක්කරුවන් එකතුව මෙම හතරවැනි අලියාද මරා දැමුවත් ඒ වන විටත් බෝතාගේ ජීවිත අවසානය සටහන් කිරීමට මැරුණු අලියාට හැකිවී තිබුනා..දරුවන් පස් දෙනෙකුගේ පියෙකු වන මොහු අති දක්ෂ දඩයක්කරුවෙක්..දිවියන්..සිංහයන් පහසුවෙන් මෙල්ල කිරීමට හැකි දක්ෂයෙකු ලෙසද ප්‍රසිද්ධව සිටි මෙම දක්ෂ දඩයක්කරුවාට මෙවැනි ඉරණමක් අත් වේ යැඋඉ කිසිවෙක් කිසිවිට නොසිතන්නට ඇති..
hunter-dies-crushed-shot-elephant-theunis-botha-7-592285045acbc__605

hunter-dies-crushed-shot-elephant-theunis-botha-59228cbc835aa-png__605

hunter-dies-crushed-shot-elephant-theunis-botha-59228df78dd3b-png__605

hunter-dies-crushed-shot-elephant-theunis-botha-59228e899b67d__605

hunter-dies-crushed-shot-elephant-theunis-botha-59228ece45191__605

hunter-dies-crushed-shot-elephant-theunis-botha-59229152bc11e__605

Share this post with your friends!