මේ අමුතු යාලුකම නම් බලන්නම වටිනවා…………

බැංකොක් සත්ව උද්‍යානයක් මගින් 2013 මෙම ලියනාඩෝ නම් අප්‍රිකානු විශාල ඉබ්බා බේරා ගෙන තිබෙනවා.ඔන්න ඔය කාලේදි තමයි සයිමන් කියන ගව පැටියා තම පාදයක සිදුවු අනතුරට ප්‍රතිකාර කීරීමට මෙහි ගෙනවිත් තිබෙන්නේ….පැටියා සනීප වෙලා අනිත් ගවයින් සිටින ස්ථානයකට මාරු කරන්නට හදනකොට තමයි මේ පැටියාට මේ විශාල ඉබි යාළුවාව මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ…දැන් දෙන්නා ගජ යාළුවෝ..සත්ව බළධාරීන් පවසන අන්දමට මේ දෙදෙනා වෙන් කල නොහැකි තරමටම ගජ මිතුරන් වී හමාරලු…මේ දෙදෙනා තම ආහාර පවා බෙදාගෙන විවේක ගන්නෙත් එකටමයි.මේ අසාමාන්‍ය මිතුදම නම් හරිම පුදුම සහගත බව කිව යුතුමයි..

giant-tortoise-baby-cow-friendship-1

giant-tortoise-baby-cow-friendship-2

giant-tortoise-baby-cow-friendship-3

giant-tortoise-baby-cow-friendship-4

giant-tortoise-baby-cow-friendship-5

giant-tortoise-baby-cow-friendship-6

giant-tortoise-baby-cow-friendship-7

Share this post with your friends!