මේක නම් ඉතා දරුණු මෝර ප්‍රහාරයක්..

බ්‍රයන් කොරායර් කියන්නේ කිමිදුම් කරුවෙක්..ඉතා දරුණු මෝර ප්‍රහාරයකට ලක්වීමෙන් අනතුරුවත් බ්‍රයන් කියන්නේ සතුන්ට හෝ සාගරයට බිය නොවන ලෙසයි..සාගරය කියන්නේ කොච්චර ලස්සන දෙයක් වුවත් එහි ඇති භයංකාරත්වය ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෑ නෑනේ..සමහරක් විට ඔබේ ජීවිතය බිලි ගන්නට පවා සාගරය හා එහි ඇති දේවල් වලට පුළුවන්..බ්‍රයන් අවුරුදු 18ක් තිස්සේ සාගරයත් එක්ක ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්..අඟල් 14ක් දිග සුදු මෝරේක් තමයි බ්‍රයන්ට දරුණු ලෙස පහර දුන්නේ..හැබැයි ජීවිතය බේරාගන්න නම් ඔහුට පුළුවන් වුනා.

Share this post with your friends!