මෙලොව එළිය නොදුටුන් සතුන් 7 කගේ ඡායාරූප!

මෙම ඡායාරූප ඉතා සුවිශේෂි හා අද්වීතීය ගනයෙහි දුර්ලභ ඡයාරූප වේ. තවමත් මවගේ ගර්භාෂය තුල හෝ බිත්තර තුල සිටින මෙලොව එළිය නොදුටු සතුන් 12 කගේ ඡායාරූප මෙහි ඇතුලත්ව ඇත. මෙය සමහරක් විට ඔබව හිරිවට්ටන සුළු පින්තූර සේ දැනුනත් මෙම ඡයාරූප සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ත නොවේ.පීටර් යන නිෂ්පාදකවරයා නොයෙක් ආකාරයේ හැඩයන්ගෙන් ගත් අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් ස්කැන්ස් වල එකතුවක් කොට මෙය හුවා දක්වා ඇත.

ඉතා කුඩා ප්‍රමානයේ කැමරා සහ පරිඝනක ගැරැෆික් ක්‍රම උපයෝගි කරගනිමින් ලොමු ඩැහැගන්වන ආකාරයෙන් මෙම නොඉපදුණු සතුන්ගේ ඡායාරූප සකස් කර ඇත. වසර කීපයකට පෙර ජාතික භූගෝල වර්තාමය වැඩසටහනක් සඳහා සම්පූර්ණයෙන් ගත් ඡායාරූප නොවුනත් එය නිසියාකාරව නිවැරදි ලෙස නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙන අකාරයට සකසා ඇත. සත්ව ගර්භය හා ජීවියා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් මෙහිඳි ලබා ගත හැක. මෙහි අලියා, හිම වලසා,ඩොල්පින්,සර්පයා,මෝරා, කොටියා ඇතුළු තවත් සතුන් කීහිප දෙනෙකුගේ ඡායාරූප හා සමන්විතයි.

animals_in_utero_03 animals_in_utero_04 animals_in_utero_07 animals_in_utero_09 animals_in_utero_12

Share this post with your friends!