මෙයා වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම සුපිරි ගිරවෙක් කියන එක කියන්න ඕනෑමයි..

මෙයාගේ නම කුයිප්පෝ..මෙයා පැනමා ඇමේසන් ගිරවෙක්..ඔයාට මෙහෙම කිව්වම එතරම් දෙයක් හැඟෙන එකක් නෑ..නමුත් මෙම ගිරවා ගැන නම් ඇත්තටම සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුමයි..මොකද මෙයා එතරම්ම විශේෂයි..ඒ මෙයාට හිතන්න බැරි තරම් ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන් විතරක් හින්දා නෙවෙයි..මෙයාට බොහොම හොඳින් යුග ගීත ගායනා කරන්නත් පුළුවන්..එහෙම දෙයක් හිතන්නවත් පුළුවන්ද? ඒ වුනාට කථාව ඇත්ත..මෙයා වෙනුවෙන් රෙකෝඩින් එකක් වාදනය කරපු ගමන් මෙයා සින්දු කියන්න පටන් ගන්නවා..මේක බැලුව්මම මෙම සිද්ධිය කොච්චර කියුට්ද කියලා ඔබට වැටහේවි..

Share this post with your friends!