මෙම තරුණයාගේ අපූරුම විවාහා යෝජනාව නම් නියමයි………..

ජෙරාඩ් ෆොසිත් තම සහාකාරිය විවාහා යෝජනාව සිදු කිරීමට යන පිළිවෙල නම් හරිම අපූරු අන්දමේ එකක්…..ඔහු මෙය සඳහා යොදා ගත්තේ මුදා ගත්තු පුංචි පූස් පැටියෙක්.වසර දෙකකට පෙර මුණ ගැසුනු මේ යුවළ ඒ දිනයේදි අතරමංව සිටි පූසෙකු අරන් සාදා ගැනීමට ලෑස්ති වුනා.මේ පුංචි පූස් පැටියාගේ ගෙලේ තිබුණු ටැග් එකක “ඔබ මාව විවාහා කරගන්නවාද” යනුවෙන් සඳහන් කොට තිබුනා..මෙය ඇය සැබැවින්ම විමතියටත් සතුටටත් පත් කල කාරණයක් වුනා.ඉන්පසු ජෙරාඩ් එහි පැමිණ දණ ගසා තමා හා විවාහා විමට කැමති දැයි ඇයගෙන් විමසීමක් කළා..අවශ්‍යව තිබුනේ ඇය හා කීම පමණි..මෙය මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල ගින්නක් මෙන් පැතිර යමින් පවති.මේ වන විට ඔවුන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ විවාහා උත්සවය සඳහා සුදානම් වෙමින් සිටි..

man-proposes-girlfriend-tiny-rescue-cat-8

man-proposes-girlfriend-tiny-rescue-cat-5

man-proposes-girlfriend-tiny-rescue-cat-6

man-proposes-girlfriend-tiny-rescue-cat-7

man-proposes-girlfriend-tiny-rescue-cat-4

man-proposes-girlfriend-tiny-rescue-cat-1

man-proposes-girlfriend-tiny-rescue-cat-2

Share this post with your friends!