මෙම කාන්තාව ඇයගේ බල්ලා මෙන් සැරසිලා……..සැබැවින්ම වින්දනීයයි……….

2016 වසරේ ඉකුත් හැලොවින් කාර්තුව දැන් ගෙවි ගොස් අවසන්..නමුත් මේ පැවසීමට යන්නේ නොවැම්බර් මාසයේ යෙදුනු හැලොවින් දිනය වෙනුවෙන් සැකසුනු ඇඳුමක් සම්බන්ධවයි.කාන්තාවක් මෙය නිමවා ඇත්තේ තමන්ගේ සුරතල් බල්ලාගේ රුචිකත්වය අනුවයි.එය තමන්ගේ බලු පැටියාගේ ස්වරූපය මෙන් දැක්වෙන ඇඳුමක්..මෙය මේ වන විට මුළු අන්තර්ජාලයම කළඹා තිබෙනවා.මෙය තම බල්ලාට සුවිශේෂි තෑග්ගක් වන බව ඇය ඉඳුරාම ප්‍රකාශ කොට සිටිනවා.

dog-like-dog

Share this post with your friends!