මෙන්න තවත් ගිනස් වාර්තාවක්…කියවලම බලන්න……

මේ කියන්න යන්නේ බෙල්ජියානු අශ්වයෙක් ගැන…මෙයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 2001 වර්ෂයේදී . මෙයා කිලෝග්‍රෑම් 2600ක් බරයි… විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තමයි බොහෝ බෙල්ජියානු අශ්වයෝ අඩි පහමාරකට වඩා උස යන්නේ නෑ..ඒත් මෙයාගේ උස අඩි හයකුත් අඟල් 11ක්..මෙයාගේ නම තමයි ජේක්..මෙයා 2013 ඉඳලා මෙයාගේ විශාලත්වය නිසා ගිනස් වර්තාව දරාගෙන තමයි ඉන්නේ!

Share this post with your friends!