මුහුද යට සිදුවන අපූරු සිදුවීමක් බලන්න ආසද?

පින්ක් ටෑන්ක් ස්කුබා සහ පිරිසක් මුහුද යට කිමිදෙමින් සිටින විට අපූරු සිද්ධියක් සියැසින් දැකගැනීමට ඔවුන් වසනාවන්ත වුවා.ඔවුන් දිය යට කිමිදෙමින් සිටින විට හදිසියේම පීරමීඩයක් වන් කොරල් පරයක් නෙත ගැටුනා. නමුත් ලංව බලන කල මෙය කොරල් පරයක් නොව කකුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් එකා පිට එකා නගිමින් සදා ගත් පීරමීඩයක් බව ඔවුන් දැක ගත්තේ පසුවයි. ඉතා දර්ශනීය මෙම දසුන ඔවුන්ට දැකගත හැකි වුයේ දියේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මුහුද ඇතුලත සිදුකල කිමිදීම් තුලිනි. මෙසේ විශාල වේලාවක් පිරමිඩයක් සේ නොසිටින අතර නොයෙක් හැඩැති කකුළුවන් වර්ණවත් අන්දමින් පෙල ගැසි මෙලෙස සියැසින් නැරඹිම තමා ලඳ භාග්‍යක් බව මෙම කිමිදුම්කරුවන්ගේ මතයයි.

Share this post with your friends!