මිනිමරු තල්මස් සංදර්ශනය අවසන් කිරිමට සීවර්ල්ඩ් ආයතන බලධාරීන් තිරණය කරලා..මොකද කියලා බලන්න..

සී වර්ල්ඩ් සත්ව උද්‍යානය තුල අඛණ්ඩව පැවති සංදර්ශනයක් ලෙස මෙම මිනිමරු තල්මසුන්ගේ දර්ශන වාර හැඳින්විය හැකියි.නමුත් ඔවුන් මෙම සංදර්ශන වාර නැවත නොපැවැත්වීමට තීරණය කර තිබු අතර අවසාන දර්ශනය මෑතකදී සිදුකලා.පුහුණුකරුවන් විසින් පුහුණු කරන ලඳ මේ තල්මසුන්ගේ දස්කම් නරඹන්නන්ගේ නොමඳ ආකර්ශනයට ලක් වුනා.නමුත් වයස අවුරුදු 36ක් පමණ වන මතභේදකාරි ආකර්ශණිය ටිලිකුම් තල්මසාගේ මරණයෙන් පසු මෙම සංදර්ශනය නොපැවැත්වීමට තිරණය කලේ ඒ තුලින් හටගත් කනස්සල්ල හේතු කරගෙනයි.මෙය වෙනුවට ඉගැනුම් පිළිබඳ අත්දැකීමක් ලබා දෙන ශමු යන විශාල තටාකයක් එළඹෙන ගිම්හානයේදි ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.ඉතා දරුණු ලෙස කෘතිම ආකාරයේ හැසිරීම් රටාවන් වෙනුවට තල්මසුන් ආහාර ගන්නා අයුරු,සන්නිවේදනය කරන අයුරු මහා මුහුද මත තමන්ගේ ගමනාන්ත කරා ළඟා වෙන ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් සිදු කරනවා.

sea world 1

sea world 2

sea world 3

sea world

Share this post with your friends!